Kontakt z nami Telefon: (+48) 509 729 984 Email: biuro@elpion.pl

Informacje o naszej Firmie

Realizacje

Praca przy wybranych projektach

L.P.
Nazwa projektu
Adres
1.

Przebudowa sieci nN po istniejącej trasie i budowa przyłącza kablowego nN do budynku mieszkalnego

Tyrawa Wołoska

2.

Przebudowa napowietrznej sieci energetycznej nN po istniejącej trasie

Czarna Dolna

3.

Budowa napowietrznego - kablowego przyłącza energetycznego nN do kopalni ropy naftowej

Ustrzyki Dolne

4.

Przebudowa odcinka sieci napowietrznej nN po istniejącej trasie i budowa przyłącza napowietrznego nN do budynku mieszkalnego

Krościenko

5.

Instalacja wewnętrzna budynku usługowego "Karczma Cypel "

Polańczyk

6.

Instalacja wewnętrzna budynku usługowego PBS w Sanoku

Sanok

7.

Budowa sieci kablowej SN kabla 15 kV relacji stacja transformatorowa Sanok 60 Lipińskiego 1 - stacja transformatorowa Sanok 62 Lipińskiego szkoła

Sanok

8.

Instalacja wewnętrzna budynku usługowego Intermarche w Sanoku

Sanok

9.

Budowa sieci oświetlenia drogowego

Ustianowa

10.

Instalacja wewnętrzna hali sportowej

Nowy Zagórz

EL-PION. Wszelkie prawa zastrzeżone